Seguretat i privacitat

Seguretat i privacitat

1. Dades de l’empresa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació Social:

Opticas GH S.L., d’ara endavant Prisma Òptica.
NIF: B59895649
C/Àngel Guimerà num 35,
08950 Esplugues de Llobregat. Barcelona.
E admin@prismaoptica.es
T (34) 933716815

2. Propietat intel·lectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la present web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Prisma Òptica. i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, a Prisma Òptica.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Prisma Òptica.

Prisma Òptica vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal.

Les dades facilitades per l’Usuari durant el procés de registre són tractats amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per les quals han estat autoritzats.

Qualsevol usuari registrat pot exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrats a través de la Web http://www.prismaoptica.es, mitjançant comunicació escrita dirigida a Prisma Òptica. situada en C/Àngel Guimerà num 35, 08950 Esplugues de Llobregat. Barcelona, Espanya.

4. Diversos
A.- Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Prisma Òptica el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla.

B.- Prisma Òptica podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C.- Prisma Òptica es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de Prisma Òptica, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Prisma Òptica, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

D.- Prisma Òptica es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als CONTACTES de Prisma Òptica, sempre que tingui per finalitat l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que els usuaris busquen.

I.- Prisma Òptica no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

F.- Prisma Òptica no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquesta web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Prisma Òptica; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

G.- Prisma Òptica no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des del present lloc web.

H.- En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos a la web de Prisma Òptica.

Categorías: