Lents de contacte

LENTS D’HIDROGEL SILICONA

Material d’última generació

Les lents de contacte d’hidrogel-silicona són les lents d’última generació.

Aquest material ens proporciona un ús quotidià de les lents de contacte amb més comoditat, més hidratació i més oxigenació. Això es tradueix amb què al final del dia l’ull queda més blanc, sa, més humitejat i amb millor confort durant tot el dia.

Dins del grup de les lents d’hidrogel silicona trobem: lents mensuals, quinzenals, esfèriques, tòriques, progressives, terapèutiques, etc.


LENTS D’HIDROGEL

Lents d’alta hidratació

Van aparèixer al món de la contactologia als anys 80, després d’una generació de lents rígides i semirígides. Van ser conegudes com les lents toves.

L’hidrogel és un material de gran elasticitat i s’adapta amb molta facilitat a la forma corneal, la qual cosa afavoreix a tenir una gran comoditat i una ràpida adaptació per part de l’usuari.

Els laboratoris especialitzats en aquestes lents han desenvolupat en els últims anys multitud de dissenys, ampliacions de rangs de fabricació (mesures i graduacions) i millorant la biocompatibilitat dels materials.

Avui en dia tenim dins del grup de lents d’hidrogel: lents diàries, setmanals, mensuals, anuals, esfèriques, tòriques, multifocals i terapèutiques, progressives, etc.


LENTS MULTIFOCALS

Visió a totes les distàncies

Avui en dia tenim una vida molt dinàmica (anar en moto, fer esport…) i tenim al nostre voltant objectes que ens exigeixen una bona visió de prop (ordinadors, mòbils, tablets…).

Molts usuaris de lents de contacte arriben a la presbícia o vista cansada (pèrdua fisiològica de la capacitat d’acomodació de l’ull), que es produeix en la població de més de 40 anys i provoca la disminució de la capacitat d’enfocar objectes propers. És en aquest moment quan poden ser usuaris de lents de contacte bifocals, multifocals o progressives.

Les lents bifocals, multifocals o progressives estan dissenyades per corregir la presbícia i per tant proporcionen una bona visió de lluny i de prop.

Aquestes lents poden ser de diferents tipus de materials: hidrogel, hidrogel-silicona i gas permeables (lents de contacte semirígides).


LENTS DE CONTACTE DE COLOR

Visió més estètica

Amb les lents de color podem canviar de color dels nostres ulls.

Les lents de contacte de color són lents d’hidrogel tractades amb un procés de coloració tecnològicament avançat que ens proporciona colors molt naturals.

Estan compostes de tres colors mesclats: un al voltant de l’iris que és més fosc per definir i marcar més l’ull, un color més clar al voltant de la pupil·la i el color a triar (aqua, blau, blau fosc, marró, verd i gris) que dóna un color natural a l’ull.


SOLUCIONS DE MANTENIMENT PER LES LENTS DE CONTACTE

Cuida les teves Lents de Contacte

Existeixen diferents tipus de solucions de manteniment de lents de contacte toves que detallem a continuació:

ELS AGENTS NETEJADORS: Són els indicats pel manteniment de lents de contacte toves d’ús anual o bianual. El propòsit és eliminar els dipòsits i reduir l’adherència bacteriana. Aquests netejadors són els coneguts com sabons o netejadors diaris per lents de contacte. També trobem en aquest grup les pastilles enzimàtiques, que es recomana l’ús setmanal, i que cal esbandir molt bé les lents de contacte un cop feta la neteja.

SOLUCIONS DESINFECTANTS: Trobem les solucions úniques que fan tot a la vegada (netegen, desinfecten, conserven i humecten), els peròxids que tenen un ampli espectre antimicrobià però es necessita un temps d’actuació.
SOLUCIONS SALINES: Es fan servir per esbandir les lentes de contacte.

SUBSTÀNCIES HUMECTANTS I LUBRICANTS: Les fan servir els usuaris de lents de contacte que tenen ull sec o que estan exposats a ambients secs i contaminats.

Per les lents de contacte semirígides existeixen productes similars que els que hi ha per les lents de contacte toves, però no es poden fer servir els mateixos. Trobem els humectants, sabons i desinfectants.

 


 

 

Categorías: